eroma
18 بهمن 1401 - 17:27

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٤٠١

در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر (۱.۴ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (۱۱.۰درصد) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز ١٤٠١‌، شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۸۸۷.۵ بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٢.٥ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٧١.٩ درصد افزایش یافته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠١، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۲.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٨ درصد)، ٥.٠ واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر (۱.۴ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (۱۱.۰ درصد) است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠١، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۷۲.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧٥.٤ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠، ٧٢.٥ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم کود (٤١.٥ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم شیر (٨٥.٧ درصد) است.

افزایش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۱.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٦٧.٢ درصد)، ٤.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (٣٦.٩ درصد) و بیشترین آن مربوط به "شیر" (٨٧.٦ درصد) می‌باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٤٠١ نشان می‌دهد که عدد شاخص در همه استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۹ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی با ٠.٥ درصد می‌باشد.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان آذربایجان غربی با ۹۱.۸ درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ٤٥.٣ درصد (افزایش) می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1025460